Noodfonds voor slachtoffers Matthew


Orkaan Matthew heeft heel wat schade aangericht. Onze eigen projecten zijn aan de storm ontsnapt, maar we krijgen heel wat meldingen van kennissen die aanzienlijke schade opmeten.

Julie: Mes parents ont perdu leur maison au Cayes. Ma mère ne peut pas retourner chez elle. Les routes ont coupés.

Lundi : Ma ville natale Annsed’hainault, situé dans la zone Grande-Asne Jérémie est compètement saccagée et prèsque détruite par le passage du cyclonne Matthew

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen en om hun bij te staan bij opbouw van een tijdelijke verblijfplaats hebben we besloten een noodfonds op te richten. Stortingen kunnen op BE87 7370 3056 0194 met vermelding NOODFONDS.

We centraliseren de hulpvragen en kijken samen met onze verantwoordelijken ter plaatse aan welke noden we op korte termijn tegemoet kunnen komen. Tijdens onze missie van februari 2017 zullen we samen met enkele getroffen families instaan voor de wederopbouw.